Produkter

Elektronisk timer

 

Med en elektronisk timer går aggregatet den förinställda tiden 0-10 timmar. Aggregatet startas genom att man trycker på start och stannar när du trycker på stopp.

Relaterade namn

Elektronisktimer, styrning,

Beställ